Snus – allt mer populärt hos kvinnor

Länge var det uppdelade könsroller när det kom till tobaksanvändningen. Det var främst män som snusade och främst kvinnor som rökte. Men på senare år har ett skifte skett. Nu är det allt fler kvinnor som väljer att snusa.
Det handlar framförallt om det vita snuset som blivit en stor succé på marknaden, medan det fortfarande är flest män som snusar det “gamla” bruna snuset.
Därför kallas ofta det vita snuset för “tjejsnuset”. Ett exempel på tjejsnus är det vita snuset Velo ice cool med smak av mint. Många tjejer som börjar snusa vitt, har aldrig tidigare använt tobak. Marknadsföringen av vitt snus är även en helt annan jämfört med för traditionella tobaksprodukter, vilket kan vara en bidragande faktor till att många har börjat konsumera vitt snus trots att de aldrig tidigare brukat tobak. Från början var dock det vita snuset tänkt att användas som ett komplement till rökning då rökning har en bevisad negativ effekt på hälsan. Samtidigt hade befintliga nikotinprodukter på marknaden brister, såsom att nikotinhalten inte fördelades jämnt. Därmed togs det vita snuset fram. Men det ska inte stickas under stol med att det har varit en enorm succé för tobaksbolagen, som har lyckats nå en ny kundkrets – kvinnorna.