Klassiska könsfärger och könssymboler

Könsneutrala färger

Har du funderat på hur du klär dina barn? Köper du kläder med specifika mönster och färger beroende på ditt barns kön? De senaste åren har det varit en stor debatt om barn och färger, inte minst vad gäller hur vi klär våra barn beroende på om de är flickor eller pojkar. Det kan också röra sig om färger i barnrummet och på leksaker, liksom vilka sorters leksaker vi väljer att köpa till flickor respektive pojkar. Det finns idag ingen enighet i frågan om könsneutrala färger och leksaker är bra eller inte.

Rosa till flickor och blått till pojkar

Du har säkert hört talas om den klassiska uppdelningen av färger till pojkar respektive flickor. Pojkar kläs i blå kläder och får leksaker i denna färg – gärna ljusblått. För flickor är det ljusrosa som gäller. Sedan en tid tillbaka har det dock diskuterats om huruvida stereotypa könsroller begränsar människors frihet eller inte. Vad händer till exempel med ett barn om det “tvingas” på en viss sorts kläder, färger och leksaker? Meningarna är delade inom området, men idag kan vi ändå se att allt fler leksaker bli könsneutrala, till exempel genom att de varken är blå eller rosa. Gult och grönt är exempel på två färger som ännu inte har kopplats lika starkt med ett specifikt kön.

Färger och diskussionen om hen

Det är inte bara färger som har varit på kartan när det kommer till barn och kön. Även hur man prata till och om barn har diskuterats flitigt. När begreppet “hen”, som alltså är ett könsneutralt pronomen, började användas allt mer kopplade många detta till barn. Att ett barn ska få vara just ett barn, och inte automatiskt kategoriseras som flicka eller pojke av sin omgivning, blev en viktig fråga för många. Att en människa växer in i sitt kön och ska få bestämma hur hen vill benämnas var ett viktigt argument för förespråkarna för könsneutrala pronomen. Hur ställer du dig i frågan?