Manliga och kvinnliga yrken

Sedan 1970-talet har en rad statliga projekt drivits för att minska segregationen på arbetsmarknaden inom vissa yrken som traditionellt har varit manliga, till exempel läkare, advokat, ekonom, tandläkare och teolog. Nu börjar dessa projekt få utdelning med råge, då prognoser från Statistiska centralbyrån visar att kvinnor inom 20 år kommer att ha gått om männen inom dessa yrken, och således ha förvandlat dem till kvinnodominerade yrken. Att detta skifte kommer att ske går att uttydas redan på dagens arbetsmarknad, då männen i dessa yrken är i majoritet i de äldre åldersgrupperna, medan kvinnorna är i majoritet i de yngre. Anledningen till att detta skifte har skett tros vara att kvinnor i större utsträckning än män idag är benägna att studera vidare efter gymnasiet. Detta kommer därför att leda till att kvinnor är i majoritet i yrken som kräver lång högskoleutbildning, såsom ovan nämnda yrken.

Männen fortsätter dock att dominera i de yrken som traditionellt har varit manliga, och som bara kräver en gymnasieutbildning. Det gäller till exempel snickare, rörmokare, elektriker och andra hantverkaryrken.kindergarten-90505_960_720

På samma sätt finns det yrken som traditionellt har varit kvinnodominerade, och som till stor del är det än idag. Precis som kvinnornas närvaro inte har ökat inom de lågutbildade manliga yrkena, har männens närvaro nämligen inte ökat inom dessa kvinnliga yrken. Det gäller till exempel yrken som förskollärare (dagisfröken), sjuksköterska och städerska. Något som vittnar tydligt om dessa yrkens kvinnliga dominans är att ordens genus är feminina, något som kan göra att män instinktivt undviker att söka sig till dessa yrken. På samma sätt som man måste genusneutralisera namnen på vissa traditionellt manliga yrken, till exempel brandman, måste man alltså genusneutralisera namnen på många traditionellt kvinnliga yrken. Om du själv vill bidra till en mer jämn könsfördelning inom dessa yrken, kan du till exempel välja en genusmedveten städfirma när du anlitar hemstädning.

Idag finns, av de trettio mest populära yrkena, bara tre som har en jämn könsfördelning: kock, högskolelärare och läkare. Det är faktiskt färre jämnt fördelade yrken än för trettio år sedan. Och statistiken visar att bara 4 av 18 gymnasieprogram kommer att vara jämnt fördelade mellan könen i framtiden – resten kommer att ha en tydlig manlig eller kvinnlig majoritet. På många sätt har vi alltså lång väg att gå till en genusneutral arbetsmarknad.