Könsrollerna i hemmet lever kvar

Många i Sverige skulle sannolikt svara att vi är ett mer eller mindre jämställt land, om de tillfrågades. När man blickar bakåt på hemmafruarna och de kontorsarbetande männen från mitten av förra århundradet kan det också tyckas att vi har kommit en bra bit på vägen mot jämställdhet i hemmen. Numera är det ingen som antar att det ska vara kvinnans jobb att städa, laga mat och ta hand om barnen – eller?

Faktum är att de traditionella könsrollerna i hemmen lever kvar i större utsträckning än många kanske skulle kunna tro. Enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån utförde på uppdrag av Tjänstemännens centralorganisation, TCO, tar kvinnorna fortfarande det största ansvaret för sysslorna i hemmet, med god marginal. När det gäller tvätten visade till exempel undersökningen att runt 75 procent av kvinnorna tar hela eller det mesta av ansvaret. Bara runt 14 procent av männen ansvarar för tvätten i hemmet, och knappt 25 procent tar hand om strykningen. Det finns dock en skillnad beroende på åldersgruppen. Bland de yngre paren (åldersgruppen 18-30 år) är fördelningen jämnare. Detta gäller särskilt i familjer där kvinnan är högutbildad.office-worker-1149557_960_720

Undersökningen visade också att runt 60 procent av kvinnorna tar allt ansvar eller större delen av ansvaret för städningen i hemmet och för matlagningen. Motsvarande siffror för männen var 20 procent som tar ansvar för maten, och 17 procent som tar ansvar för städningen. Man kan dock se samma skillnader mellan åldersgrupperna här – bland de yngre paren är dessa sysslor mer lika fördelade.

Även om det inte ingick i undersökningen, kan man också anta att kvinnorna är de som intresserar sig mest för och tar mest ansvar för val och inköp av inredningen i hemmet. Som tur är har det jobbet blivit lättare idag, eftersom man kan beställa möbler och annan inredning enkelt och smidigt via nätet. Om man till exempel ska köpa en ny soffa kan man bara gå in på Furniturebox.se, leta fram en man tycker om i deras stora utbud, och beställa den för leverans hem till dörren.

Åt andra hållet kan man dock också se att männens traditionella ansvarsområden, alltså bilen, garaget, snöskottning och reparationer i hemmet, fortfarande domineras av män. Fyra femtedelar av männen tar allt ansvar eller större delen av ansvaret för bilen.