Studera genusvetenskap

Frågor gällande kvinnor och män och skillnaden som finns eller inte finns mellan dem, spelar en stor roll i dagens samhälle och politik. För att ordentligt granska rollen som både kön och genus spelar i vårt samhälle har genusvetenskapen växt sig större och starkare än någonsin. Om ämnet genusvetenskap kan få bukt på dessa komplicerade frågor? Samt vad könsskillnader i samhället beror på? Det är faktiskt något, som vi allt mer börjar närma oss ett svar på med den ökade forskningen inom disciplinen. Det ökade fokuset på genusvetenskap har även lett till att det numera genomsyrar en rad andra discipliner.

Forskningsanslag för genusstudier

Cheerful young couple taking a selfie outdoors. POV shot man holding a camera taking a self portrait with his girlfriend.

Här i Sverige skiljer sig sättet man får forskningspengar på mycket från andra länder. I USA ingår forskningen till 50% när du får en tjänst vid ett universitet. Men här i Sverige får du bara betalat för den undervisning du står bakom och det administrativa arbetet du kan komma att göra. För att få forska och få lön för jobbet krävs att du ansöker om forskningspengar och att anslaget går igenom, något som styrs av staten och de företag som sitter på pengarna att bidra med. Även om du kan komma på grymma forskningsidéer när du ligger och funderar i ett badkar, kommer du kanske inte att få jobba med dessa. Men när det gäller genusstudier är det väldigt lätt att få igenom olika forskningsanslag i Sverige. Detta har lett till att allt fler andra discipliner använder sig av genusvetenskap när det skapar sina frågeställningar, för att därmed kunna få fortsätta jobba som forskare.

Populära lärosäten i Sverige

Vill man studera genusvetenskap finns det många olika sätt att göra det på och de flesta lärosäten i Sverige har någon form av utbildning som är kopplad till genusvetenskap. Du kan exempelvis Studera genusvetenskap på distans i kombination med andra studier eller medan du jobbar, för att sätta dig in i detta högintressanta ämne. Bland de lärosäten som har de populäraste utbildningarna inom genusvetenskap finner vi bland annat Göteborgs Universitetet. Här finns program på både kandidatnivå och på masternivå. Dessutom finns det även gott om kurser inom andra samhällsvetenskapliga program som inkluderar genusvetenskap på olika sätt. De mest populära finns på socionomprogrammet där utbildningen präglas mycket av genusvetenskap. Uppsala Universitet är ytterligare ett lärosäte som ligger i framkant när det gäller både genusvetenskaputbildningar samt forskning inom disciplinen. Detta är några av orsakerna bakom de långa köerna och höga intagningspoängen för att studera där. Oavsett om du väljer en karriär inom genusvetenskap eller fyller på med ämnet när du läser något annat, kommer det att göra ditt akademiska liv intressantare.