Genus inom religion

Traditionellt sett innehåller våra största religioner många kraftfulla patriarker. Kvinnorna bli oftast bifigurer som agerar på uppdrag av en man. Kan verkligen religionen beskyllas för att vara patriarkalisk? Här gäller det att skilja på religion och texter, exempelvis Bibel eller Korantexter. Texterna skrevs i en tid då kvinnosynen var en annan, det är viktigt att komma ihåg. Det är även viktigt att samtala om den tidens syn på kvinnor och andra som inte passade in i den gängse normen. Att däremot leva bokstavligt efter texterna, eller referera exempelvis sin negativa syn på kvinnliga präster till ett specifikt område i Bibeln, är inte att rekommendera. Även kyrkan måste följa med i utvecklingen och våga diskutera dessa viktiga frågor.