Feminism handlar om samma möjligheter för alla

Feminismens historia

Feminismens historia är mycket lång. Under 1700-talet såddes de frön som skulle komma att bli tankeriktningen för feminismen. Skrifter med feministiska förtecken från detta århundrade finns bevarade än idag. En av de mer kända är “Kvinnostaden” av Christine de Pizans där kvinnofientligheten kritiseras öppet. Så vad är feminism? Under paraplyet feminism ryms en samling ideologier och rörelser vilka har som målsättning att alla människor, oavsett kön, ska ges samma skyldigheter och möjligheter. Feminismen verkar för kvinnors ekonomiska, politiska och sociala rättigheter. Ursprungligen var ordet ett nedsättande uttryck som beskrev kvinnor vilka inte anpassade sig till rådande könsnormer.

Feminism då och nu

lossless-page1-600px-Wilhelmina_Drucker_IMG0020.tifSå som allt annat har feminismen utvecklats och förändrats genom åren. I dess tidiga dagar i västvärlden handlade feminismen om kvinnans frigörelse, om att få studera, arbeta och att rösta i val. Länge hade inställningen varit att kvinnan skulle stanna hemma och sköta om man, barn och hushåll. När möjligheter till studier och arbeten öppnades för kvinnor ändrade kampen form. Fokus flyttades till löneförhållanden, diskriminering på arbetsmarknaden och trakasserier. Med 60-talet kom också den sexuella frigörelsen och kampen för kvinnans rätt till sin sexualitet tog mer plats. Det var också under det årtiondet som säkrare och pålitligare preventivmedel utvecklades vilket gav kvinnan kontroll över fortplanteringen; en rättighet som länge hade varit en av feminismens viktigaste frågor. Idag är feminismen spretig men lika aktuell som någonsin. För att lära sig mer om feminismen i modern tid kan man lyssna på ljudböcker om ämnet. En informativ bok i ämnet är exempelvis “Who stole feminism?” av Christina Hoff Sommers.

Det kan tyckas att feminismen inte borde behövas idag men verkligheten är en annan. På många platser i världen har kvinnor ännu inte friheten att själv styra över sina livsval. Sådant som könsstympning och barnäktenskap förekommer än idag i många länder. Här i västvärlden finns det idag flera olika riktningar inom feminismen. En av de som fått en hel del uppmärksamhet under de senaste åren är likhetsfeminism. Inom likhetsfeminismen tros miljön vara den viktigaste faktorn vid formandet av kön. Likhetsfeminister tror därför att den biologiska förklaringen till könsskillnader bara är ett försök till att förtrycka kvinnor. En liberalfeminist vill uppnå jämställdhet genom lagar och sociala reformer inom det rådande systemet. Inom liberalfeminismen anses kvinnans brist på tillgång till det offentliga rummet och den politiska arenan vara anledningarna till kvinnans underordnade position. Oavsett inriktning behövs feminismen även idag för att komma till rätta med de orättvisor och den diskriminering som fortfarande pågår; i stort som litet.