Är kön en social konstruktion?

Att vi som barn blir påverkade av vår omvärld är tveklöst. termen social kön hänvisar till en teori om att kön har mer att göra med omgivningens förväntningar än faktiska kroppsdelar. Ett barn som blir behandlat som en pojke kommer att bete sig såsom vi förväntar oss att en pojke skall bete sig, alltså att pojken är en social konstruktion, påverkad av hur vår syn på de olika könen ser ut. Genom historien finns det flera exempel på när miljö haft större inverkan än arv. Att diskriminera en grupp som upplever sig vara ett annat än det fysiska könet är inte bara fel, det är mycket upprörande.

Utsatta grupper utan skuld

logo-diskrimineringsombudsmannenAtt det sociala könet, eller “det andra könet” fortfarande är ett kontroversiellt ämne än idag står klart. Kön spelar tveklöst roll i samhället och diskriminering på grund av könsindentitet pågår dagligen. Könsidentitet är det kön man känner sig tillhöra, det kön man identifierar sig med. Oavsett vilket genus man tillskrivs av andra. Diskrimineringsombudsmannen (DO) skyddar den här utsatta samhällsgruppen. Kön och könsöverskridande identitet är två av sju kategorier som är skyddade av lagens diskrimineringsförbud och fall av diskriminering handhas av DO. De andra fem är etnisk tillhörighet, religion, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Att vi i dagens moderna samhälle fortfarande accepterar att diskriminering fortgår i någon av de här kategorierna är svårt att förstå. Om kön är en social konstruktion som en hel del studier faktiskt antyder är det vårt ansvar att värna om integriteten för en mycket utsatt grupp i samhället, de med en annan könsidentitet än sitt genus.

Könsidentitet är socialt förstärkt

Vi har enligt många tyckare i ämnet skapat ett samhälle där förväntade könsuttryck skapar normen för hur barn utvecklas. Ett klassiskt exempel är hur en neutral färg som rosa förknippas med det kvinnliga könet, medan färgen blå förknippas med det manliga. Men frågan och problemet är mycket större än så. Att barn särbehandlas på grund av kön skapar livslånga fångar i våra sociala normer. En flicka blir ompysslad medan en pojke blir fostrad för att bli tuffare, när det omvända kanske faktiskt är vad dessa barn hade behövt. Detta är det sociala könet, där könsidentitet inte nödvändigtvis behöver vara samma som det fysiska genuset. Utsatta grupper drabbas av systematisk diskriminering både i det privata och i det professionella livet i vårt land dagligen. Det är vårt kollektiva ansvar att värna om alla människors lika värde och aktivt motarbeta varje form av diskriminering som individer ur marginaliserade grupper blir utsatta för.