Jämställdhet mellan kvinnor och män inom sjukvården

 

 

Sedan början av 70-talet har man talat om jämställdhet, alltså att män och kvinnor har lika värde och lika rätt att ta del av samhällets olika delar. Även om vi i Sverige kommit jämförelsevis långt i detta arbete finns det mycket kvar att göra. Medan vissa delar av samhället utvecklas i snabb takt mot att bli mer jämställda, så finns det en del sektorer som inte möter dessa krav. Sjukvården är, tyvärr, ett sådant exempel där män och kvinnor får olika behandling. Enligt socialstyrelsen ska män och Female doctor explaining diagnosis to her female patientkvinnor ha rätt till samma vård, vård på lika villkor, och inte prioriteras olika inom vården. Bristande jämställdhet inom vården kan se olika ut. Det kan handla om att kvinnor får stå i kö längre, både i akuta situationer och innan de får en tid på vårdcentralen, det kan också handla om forskning om olika sjukdomar som oftare tar in män som forskningsobjekt, att åkommor och sjukdomar som oftare drabbar män kodas som mer allvarliga eller akuta. Läkare menar att det i värsta fall kan handla om liv och död, och att det är en viktig fråga att diskutera. Ett av problemen, menar man, är att det finns en viss centrering kring män inom sjukvården redan på forskningsstadiet, där män och handjur i större andel företräder den befolkning som ska testas, fastän det är erkänt att kvinnor och män kan reagera helt olika på samma medicin eller behandling på grund av bland annat hormoner.

Det finns hjälp att få
Detta kan du som privatperson dock komma runt till viss del genom att använda dig av en del särskilda sjukvårdstjänster på nätet, där du får komma i kontakt med en läkare som kan ge dig en diagnos direkt, utan att du behöver sitta och vänta i ett väntrum. Här kan de hjälpa dig med alla möjliga frågor, från förkylningar till utslag, ja till och med
frågor om skabb. Nu är det sistnämnda inte särskilt vanligt hos människor, men det kan vara skönt att få det uteslutet om det nu finns en oro för detta. Vissa av dessa tjänster erbjuder även videosamtal som förenklar jobbet för läkaren som hjälper dig.