Könsroller i samhället

Idag pratar man ofta om könsrollerna som finns i vårt samhälle. Diskussionen tar plats på debattsidorna i tidningar och kring middagsborden hemma. Många av könsrollerna anses vara förlegade och det finns flera stora grupper som kämpar för att de ska urholkas. Några exempel på hur könsrollerna är negativa är bland annat hur kvinnor anses vara det svagare könet, samtidigt som män anses vara starkare. De traditionella könsrollerna säger att en kvinna inte kan byta däck på bilen, och en man inte kan gråta, eftersom det är ett tecken på svaghet.

Normerna påverkar rollerna

Könsrollerna i samhället har att göra med normerna som också existerar i vårt samhälle. Normer är oskrivna ideal och regler som kontrollerar hur vi människor uttrycker oss. En stark norm i samhället är den om heterosexualitet. Den antar att alla människor definierar sig antingen man eller kvinna och att alla lever i ett tvåsamt heterosexuellt förhållande. Genom att ifrågasätta normer och roller vill man komma bort från detta. Om du vill se kvinnor och män gestaltas på ett annat sätt, kan du gå på utställning med genusfotograf i Kiruna. Genusfotografen lägger också stark tonvikt på andra könsidentiteter, såsom icke-binära och transpersoner.

En högre medvetenhet

När man pratar om de traditionella könsrollerna läggs ofta stor vikt vid skillnaderna. Någon kanske säger att kvinnor faktiskt är bättre än män på att laga mat eller att det är männen som ska tjäna högst lön. Grunden till dessa påståenden är sociala konstruktioner som är förlegade, och som hotar människors välbefinnande. En roll handlar om en föreställning om hur saken ligger till, men så behöver det alltså inte alls vara. Genom att höja medvetenheten, och försöka sudda ut skillnaderna kan människor förhoppningsvis ha större förståelse för varandra. Ett sätt att försöka förändra det normativa samhället är att undvika att anta saker om människor.