Anställa interim inköpschef – jämställdhet

Om du är intresserad av att anställa en interim inköpschef i ditt företag så känner du säkert till att det idag är en stor andel av cheferna som är män. Bland landets inköpschefer är endast 28% kvinnor och 72% män. För att stärka jämställdheten är det därför av stor vikt att åtgärda snedrekryteringen, vilket ger möjlighet för verksamheten att ta del av alla de fördelar som ett kvinnligt ledarskap innebär.

Hos Brightmill kan du hitta ett stort urval av inköpschefer som har olika kompetenser. Du kan se infografik för interim inköpschef här, och läsa mer om all den kunskap och erfarenhet som deras affärsdrivna chefer besitter. Av de interimschefer som Brightmill hyr ut inom inköp och supply chain är 10% kvinnor. De har ett stort nätverk att rekrytera från och kan hitta exakt den profil ni söker som företag.

Fördelar med kvinnligt ledarskap

Enligt en ny undersökning av Women Executive Search klarar kvinnliga ledare distansledarskap bättre. Företag som har arbetat förebyggande med att skapa mångfald på arbetsplatsen har också varit mer effektiva på att klara omställningen under pandemin.

SKB (Svensk kärnbränslehantering) förändrade nyligen sin ledningsgrupp så att kvinnorna kom att vara i majoritet. De hade under en lång tidsperiod eftersträvat att rekrytera en större andel kvinnor till verksamheten. För att nå detta mål uppmuntrade de kvinnorna på företaget att se sina utvecklingsmöjligheter. De fångade också upp ledartalanger och arbetade för att mångfald skulle prioriteras vid extern rekrytering.

Internrekrytering och talangpool

Den nya ledningsgruppen tillsattes med hjälp av en internrekrytering som resulterade i att sju av tio av de som nu sitter i företagsledningen är kvinnor. Genom att titta på kravprofiler och göra ett urval såg företaget hur många erfarna och kompetenta kvinnor som fanns bland de utvalda. Nu kunde företaget skörda frukterna av det medvetna jämställdhetsarbetet som de prioriterat i så många år.

Företaget har en talangpool varifrån ledningen kan uppmuntra och identifiera anställda som visar intresse för att inneha ledande roller i företaget. Varje år gås talangpoolen igenom, och man hittar här både kvinnor och män. SKB anser sig fortfarande inte vara klara med jämställdhetsfrågorna, utan vill jobba vidare för att kunna få tillgång till den totala arbetsmarknaden.

Många talanger krävs hos interimschef

För att en interimschef ska vara framgångsrik krävs det bland annat erfarenhet av att säkerställa lageroptimering, förhandla avtal och kontrakt samt att utveckla och styra leverantörsbasen mot uppsatta mål. För att rekrytera in kvinnliga kompetenta interimschefer i företaget är det därför klokt att ta hjälp av en byrå som Brightmill, som har digitala verktyg och effektiva arbetsmetoder som gör det möjligt att träffsäkert möta verksamhetens behov.