Jämställdhet inom företagsvärlden

Sverige rankas ofta som ett av världens mest jämställda länder, men trots det finns det mycket att förbättra. Det gäller inte minst inom företagsvärlden där män fortfarande dominerar i styrelser och höga chefspositioner. Även när det gäller entreprenörer och företagande är det betydligt färre män än kvinnor. Här kan du läsa mer om hur jämställdheten ser ut inom företagsvärlden i Sverige.

Färre kvinnor startar företag

När det gäller företagande är det betydligt färre kvinnor. Endast cirka 30 procent av alla svenska företagare är kvinnor. Enligt Statistiska Centralbyrån har kvinnliga företagare dessutom oftare en anställning vid sidan av verksamheten än vad manliga företagare har. En anledning till detta kan vara att det ofta är både riskfyllt och kapitalintensivt att starta och driva bolag. Tillgången till kapital är ofta en mycket viktig aspekt för att kunna få företaget att växa. Hos Fakturino kan du som företagare ansöka om ett företagslån med individuell ränta vid oförutsedda utgifter eller om du behöver ett tillskott av kapital i bolaget. Detta gäller självklart både för manliga och kvinnliga företagare. På deras hemsida kan du helt kostnadsfritt ansöka om lån utan att du binder upp dig. Efter din ansökan får du förslag på många olika erbjudanden från flera långivare, vilket gör att du enkelt kan jämföra lånen och räntorna. Detta ökar chanserna att du ska hitta ett företagslån med schyssta villkor som passar just dig och ditt företag.

Fler män i styrelser

Könskvotering i bolagsstyrelser har varit en het debatt de senaste åren. I Sverige finns det inga krav om att det ska vara lika många kvinnor som män i styrelser, men debatten har gjort att allt fler fått upp ögonen för ojämlikheten som råder. I de flesta branscher är över 60 procent av styrelsemedlemmarna män. När det kommer till börsnoterade bolag är drygt 37 procent av styrelseledamöterna kvinnor.

VD-positioner domineras av män

Många kvinnor når chefspositioner, men när det kommer till riktigt höga positioner som exempelvis VD-rollen lyser kvinnorna med sin frånvaro. Av de bolag som omsätter minst 5 miljoner kronor och som har två eller fler styrelseledamöter är det endast 13 procent som har en kvinnlig VD. När det gäller bolag på Stockholmsbörsen är det knappt ett av tio som har en kvinnlig VD.