Normer om genus

Människan sorterar andra människor i fack för att enklare kunna förstå dem. Men är det verkligen så enkelt att bara för att man är kvinna så tycker man och tänker på ett sätt, och är man man så tänker man på ett annat sätt? Självklart är det inte så. Människan är en komplex varelse och något som är fantastiskt med att vara människa i den tiden som vi lever i just nu är att man mer eller mindre får vara precis den man är. Det finns dock fortfarande vissa normer som håller sig kvar när det kommer till uppfattningen om genus. I följande inlägg kommer vi att gå igenom några saker som man kan tänka på för att själv inte hamna i en situation där man dömer andra utan att egentligen känna dem så värst väl.

Anonyma undersökningar kan ge en mer rättvisande bild

 

Om man vill lära känna en målgrupp eller de man jobbar med så kan man genomföra medarbets- eller kundundersökningar där alla får vara anonyma. Det här kan göra att de som svarar faktiskt väljer att vara mer ärliga än vad de hade varit om de skulle svarat på frågorna precis framför någon och behöva försvara sina åsikter. Det här kan få en att faktiskt få en helt annan bild utav nuläget än vad man hade innan, och det är därför väldigt effektivt för den som vill veta om man har en rättvisande bild av läget eller inte. Vad man sedan gör med informationen som man fått ut av undersökningen kan vara olika. Det kanske är bra om man sätter sig ner och funderar på vad resultatet egentligen säger och hur man ska kunna jobba vidare med detta. Det finns självklart inget rätt eller fel, såvida man inte sårar någon, så det handlar mer om att man bara måste finna rätt strategi för att få med sig de man jobbar med. För att göra det lite mer intressant kan man genomföra flera olika undersökningar med lite tid mellan dem. Sedan kan man jämföra om resultaten skiljer sig mycket från de anonyma och icke anonyma undersökningarna. Har man tur så kanske man sitter med samma resultat efteråt.

Jobba med dig själv och dina förutfattade meningar

Det är även viktigt att man funderar på hur man själv beter sig och om det finns något som man själv kan ändra på för att inte bestämma sig i förväg hur en person är. Många är inte ens medvetna om att de har förutfattade meningar om könsroller, religion och så vidare. Därför är det viktigt att man talar med andra om saken. Det är också viktigt att vi talar med våra barn om de här sakerna så att nästa generation blir bättre än oss.